Regulamin

Regulamin

Regulamin okresla zasady sprzedazy artykułów oferowanych przez sklep Zoiidesign.pl

Postanowienia ogólne

 1. Sklep Zoii Design prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem  strony interneowej www.zoiidesign.pl 
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiazujacą na terenie Polski.
 3. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich oraz euro i zawierają podatek VAT.
 4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili zlożenia przez Klienta zamówienia.
 5. Sklep Zoii Design zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 6. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim w języku polskim pomiędzy Kupującym, a sklepem Zoii Design 
 7. Klientem może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowe sprzedaży ze Sklepem Zoii Design. W przypadku osób fizycznych Klientem może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Składanie zamówień

 1. Zamówienia można skladać na stronie internetowej sklepu Zoii Design.pl  za pomocą koszyka zamównień, poprzez kontakt telefoniczny z biurem sklepu, wysyłając fax lub drogą mailową wysyłajac zamówienie pod adres info@zoiidesign.pl
 2. W przypadku zamówień nietypowych sklep zastrzega sobie możliwość dodatkowej weryfikacji zamówienia drogą internetową lub telefonicznią, jednocześnie zachowując prawo odstąpienia od realizacji w przypadku, gdy podane przez Kupujacego dane bedą niepełne, błędne lub nieprawdziwe.
 3. Przyjęcie zamówienia do realizacji nastepuje:
  • w przypadku płatności przelewem bezpośrednio na konto ZOII DESIGN - po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.
   MBANK 70 1140 2017 0000 4202 1077 1725
  • w przypadku zamówień płatnych poprzez system Płatności.pl - po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu Platności.pl.
 4. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony produkt jest obecnie wyprzedany lub chwilowo niedostępny z innych powodów, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany e-mailem lub telefonicznie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Kupujący podejmuje decyzje o jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 5. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać je w każdym momencie realizacji. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez kontakt e-mail pod adresem info@zoiidesign.pl, lub kontakt telefoniczny z biurem sklepu. Zgodnie z prawem Klient ma również prawo do zwrotu zakupionego towaru do 10 dni od daty jego otrzymania. Zwracany produkt nie może nosić żadnych śladów użycia, ani być w jakikolwiek sposób zniszczony. Produkt musi być z orginalnym dowodem sprzedaży oraz znajdować sie w orginalnym opakowaniu. Koszty transportu pokrywa klient.
 6. Kwota odpowiadająca wartości zwracanego produktu zostanie przelana na wskazane konto w ciągu 7 dni roboczych, w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach do 14 dni.

Płatność

 1. Klient dokonuje płatności bezpośrednim przelewem bankowym na konto firmy, lub kurierowi w momencie dostawy.
 2. Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane wyłącznie przelewem bankowym lub kartą płatniczą.
 3. W zależnosci od rodzaju oferty, w zamówieniu użytkownik może mieć prawo do ustalenia form płatności, zasad i kosztów transportu zaoferowanych przez Sprzedawce przy składaniu oferty sprzedaży danego towaru.
 4. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążaca w chwili zlożenia przez Kupujacego zamówienia.

Koszty i terminy dostawy

 1. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:
  • dostawa przez transport sklepu pod wskazany w zamówieniu adres,
  • odbiór wlasny,
 2. Ponieważ nasze produkty w wiekszości przypadków dostosowywane są pod wzgledęm obić oraz rozmiarów do potrzeb Klientów, dlatego nie mamy zbyt dużego asortymentu w magazynach. Przeciętny czas oczekiwania na meble wykonywane na specjalne zamównienie wynosi 4-6 tygodni. Jesli dany towar jest w magazynie, zamównienie realizowane jest w terminie do 4-7 dni.
 3. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany czasu dosatwy z powodów od niej nie zależnych, dokonujący zakupy bedzie wówczas o tym poinformowany drogą mailową lub/i telefoniczna. W przypadku wydłużenia czasu dostawy Kupujacy ma prawo do likwidacji zamówienia. Podawane terminy realizacji są terminami planowanych dostaw przez producenta, nie są terminami wiążącymi. Zamawiający otrzymujący towar firmą kurierską ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy spedycyjnej jakość i kompletność dostawy. Zaniechanie tej czynności może spowodować utratę roszczeń z tytułu szkód transportowych oraz kompletności dostawy. Dostawa nie obejmuje wnoszenia do budynku o ile nie uzgodniono innych warunków dostawy.
 4. W trakcie realizacji zamówienia w Zoii Design, każdy Zamawiający informowany jest o koszcie transportu. W przypadku braku akceptacji kosztu transportu należy poinformować sklep o rezygnacji z zamówienia lub zmianie sposobu odbioru na odbiór własny.
 5. Informacje dotyczące kosztu transportu można również uzyskać, wysyłając zapytanie odnośnie danego produktu lub e-mail na adres info@momastudio.pl
 6. Nabywca ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w obecności spedytora. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej zobowiązany jest wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15.11.1984 r. - Prawo przewozowe /Dz.U. z 1995 r., Nr 119, poz.575 z póz. zm./ dla zachowania odpowiedzialnosci przewoźnika, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez przewoźnika stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Stanowi to podstawe do uznania reklamacji.
 7. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi byc potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywce przechodzi prawo wlasności towaru oraz wszelkie ryzyko zwiazane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególnosci ryzyko utraty lub uszkodzenia.

Zwroty i reklamacje

 1. Zgodnie z Ustawa z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkode wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" kupujacy może zrezygnować z zakupionego produktu bez podania przyczyny w ciagu 10 dni od daty odebrania przesyłki, pod warunkiem, ze produkt nie byl używany, ani nie zostal w żaden sposób zniszczony i jest w oryginalnym opakowaniu. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku zamówienia produktu o właściwościach indywidualnie określonych przez Klienta, takich jak kolor czy rodzaj materiału, z którego wykonany jest produkt (ustawa "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", art.10, poz.3).
 3. Jeżeli po otrzymaniu towaru kupujący znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien w obecności kuriera spisać protokól szkody, w którym ujęta będzie data, godzina doręczenia oraz opis uszkodzeń lub zauważonych braków. Wymiana produktu na nowy możliwa jest tylko na podstawie spisanego protokołu. Jeżeli po otrzymaniu towaru kupujący znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien w obecności kuriera spisać protokól szkody, w którym ujęta będzie data, godzina doręczenia oraz opis uszkodzeń lub zauważonych braków. Wymiana produktu na nowy możliwa jest tylko na podstawie spisanego protokołu.
 4. Formularz reklamacyjny, dowód zakupu oraz protokół reklamacyjny powinien byc przesłany na adres siedziby firmy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wadliwego towaru. Dokumentacja zdjęciowa powinna być przesłana na adres mailowy info@zoiidesign.pl
 5. Produkt uszkodzony lub wadliwy należy odesłać na adres firmy. Wszelkie reklamacje rozpatrywane sa najpózniej w ciagu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Produkt uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, sklep zwróci Kupującemu równowartość ceny produktu lub zaoferuje inny produkt dostępny w sklepie.
 6. Moma studio rezerwuje sobie prawo do wyboru sposobu załatwienia reklamacji. Różnice w odcieniu wybarwienia tkaniny, skóry, eko-skóry, drewna, płyty laminowanej, które wynikają z różnie ustawionych parametrów monitora lub karty graficznej nie stanowią podstawy do zgłoszenia reklamacji. Zdjęcia przedstawione na stronie Sklepu są poglądowe, tkaniny i kolory różnić się mogą nieznacznie od dostępnych. Kolor drewna naturalnego w rzeczywistości może odbiegać kolorystycznie od zdjęcia produktu.
 7. Aby zglosić reklamację należy skontaktować się z biurem firmy.

Gwarancja

 1. Zoii Design udziela na wszystkie swoje produkty 24 miesięcznej gwarancji.
 2. Produkty używane oraz ekspozycyjne objęte są 12 miesięcznym okresem gwarancyjnym.
 3. Warunkiem gwarancji jest użytkowanie produktów w warunkach i sposób odpowiadajacy ich przeznaczeniu, gdy nie zostaly one poddane działaniu lub wplywowi szkodliwych czynników wynikających z niestandardowego sposobu i środowiska ich użytkowania. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę wyrobu w okresie gwarancyjnym. Sposób usunięcia wady określa przyjmujący zamówienie.
 4. Nabywcy służy prawo do ponownego wykonania wyrobu lub dostarczenia wyrobu wolnego od wad w przypadku wad istotnych, jeśli ilość dokonanych napraw danego produktu przekroczy określoną liczbę napraw tego samego reklamowanego elementu, po których nadal następuje reklamowana wada. Moma Studio zastrzega sobie prawo do wyboru sposobu postępowania gwarancyjnego.
 5. Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń produktów powstałych po momencie przekazania produktów Klientowi oraz różnic w kolorze i strukturze forniru jako konsekwencji jego naturalnego pochodzenia. Czynniki te nie mogą być podstawą do zgłaszania reklamacji.

Ochrona danych osobowych

 1. Kupujący zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb i nie są udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).
 3. Kupujacy ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz zadania usunięcia ich z bazy danych sklepu. Aby dokonać aktualizacji należy zalogować się w serwisie www.MomaStudio.pl podając swój adres e-mail i hasło.

Postanowienia końcowe

 1. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru i uregulowania należności za zamówione towary zgodnie z wybraną formą płatności. Kupujący może odmówić odbioru zamówionego towaru jedynie w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru przesyłki jej uszkodzenia.
 2. Wszystkie informacje, zdjęcia produktów, znaki firmowe producentów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody właścicieli.
 1. Wszystkie sprawy sporne strony bedą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w sytuacji, gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.
 1. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Informacje o zmianach bedą publikowane na stronie www.Zoiidesign.pl
 2. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.